Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРУКАЗАНИЯ
ЗА ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ


26 / 27 . 04.2012 година, гр. Трявна, хотел "Калина палас"

Уважаеми колеги, за създаване на добра организация и провеждане на Федеративния съвет, моля да се съобразите със следното:

1. Моля да започне провеждането на събрания за излъчване на делегати ФС (това е само в случаи, когато няма да присъства председателя на СД), като в срок до 23 април 2012 (понеделник) протоколите от тези събрания бъдат изпратени по електронна поща sfsmvr.bg@gmail.com Оригиналите на протоколите подписани и подпечатани с печата на дружеството да се носят на ФС или да се изпратят чрез пощенска пратка в офиса на адрес София 1000, ул. Иван Вазов, № 42, ет.2, ап. 7.

2. В случай, че на ФС присъства председателят на СД или зам. председателят на СД, същите да потвърдят във възможно най-кратък срок участието си на указания в т. 1 имейл, тъй като в този случай не е необходимо да се провежда събрание на дружеството.
Страница 1

3. Във връзка с ползването на отпуск от делегатите за ФС:

Ø Да се попълни приложената бланка с точни данни за делегата и адресата.
Ø Да се върне в офиса до 20 април, като се даде точна ел. поща или факс на които да се изпратят писмата.

4. ФС ще се проведе в конферентната зала на хотел "Калина палас" с начален час 13.00 ч.

Ø Регистрирането на делегатите от съответните Синдикални дружества ще се извършва между 10.00 и 12.00 часа;
Ø Регистрацията по настаняването в хотел "Калина палас", ще може да се извършва през целия ден;
Ø За делегатите са осигурени охраняем паркинг, два обяда, вечеря и закуска / в рамките на командировъчното, т.е. 40 лв /, моля тези от вас, които ще се възползват от храната да го заявят в имейл до офиса. Желателно е всички да се храним в хотела, с оглед на това, че е на определено разстояние от града и при ходене в други ресторанти ще се наруши графика на ФС.

5. Средствата за пътуване, дневни и нощувки са за сметка на СД. Съгласно гласуваният от 3-та Национална конференция на СФСМВР бюджет, УС на СФСМВР заплаща участието на новоучредени СД / до 3 месеца/, малки СД /до 20 члена/, а също така разходите по наемането на залата, озвучителната техника, кафе – паузата, изработката на делегатски карти, разходите на УС на СФСМВР и ФКК.
 
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.