Скорост:


Бюлетин на
СФС МВРСФСМВР и вътрешният министър Цветан Цвтанов започват процедура по споразумение по жалба на синдиката

Kомисията за защита от дискриминация даде ход на жалба от Синдикалната федерация на служителите в МВР от 19 август 2011 г. В нея синдикатът аргументира позицията си, че е налице дискриминация на държавните служители в системата на МВР. Ответник по жалбата е вътрешният министърът Цветан Цветанов.

От федерацията изтъкват, че работещите в МВР не получават допълнителни възнаграждения за труд в почивни и празнични дни, работа през нощта, както и за времето, в което са на разположение, защото в момента липсва законова регламентация и това ги поставя в неравностойно положение спрямо всички останали държавни служители в страната. При решение в полза на жалбоподателя Комисията за защита от дискриминация ще приложи принудителни административни мерки като може да поиска законодателни промени, да сезира съда или да наложи санкции на МВР. Състав на комисията даде двумесечен срок на двете страни за споразумение.
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.