Скорост:


Бюлетин на
СФС МВР  ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
НСГА

КОПИЕ:
ПРЕЗИДЕНТ НА
КНСБ
Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
Уважаеми дами и господа,

От Вашето писмо, разпратено до местните Ви структури, разбираме, че позицията на СФСМВР относно увеличение на добавката за МВР, не само не е разбрана от Вас, но е и осъждана като несолидарна.
Тъй като явно имаме разминаване по отношение основните функции и дейност на една синдикална организация, бихме желали да ви информираме, че СФСМВР е:
  1. Солидарна: което за СФСМВР не означава "сляпа подкрепа", а утвърждаване на принципи и становища, които са в интерес на всичките синдикални членове.
  2. Експертна: което изисква предварително познаване на всички нормативни актове, преди изготвянето на становище. Това касае и случая, за който говорите във Вашето писмо. За нас тази експертна позиция е единствената допустима, тъй като познаването на финансовите разчети на МВР, ще позволи да знаем какъв ще е ефекта, който едно увеличение на добавките би имало. Само тогава можем да изразим нашето официално становище.
Страница 1

     3. Социално отговорна: СФСМВР застава отговорно зад всяка своя позиция и теза и я отстоява до край, защото всяка теза е съгласувана с нейните членове. За нас отговорността означава да се грижим не само за членовете на СФСМВР, но и да отчитаме ефекта, който дадена промяна ще има върху всички служители в МВР.
     4. Спазваща принципа на равенство и равнопоставеност: всички членове на СФСМВР трябва да получават еднаква защита и подкрепа. Членовете на СФСМВР са назначени както по служебно, така и по трудово правоотношение и тя не може да привилегирова една група за сметка на друга.
     5. Последователна: СФСМВР счита, че социалната политика се реализира и изразява в широк обем от дейности и прояви, като се стреми към всеобщото им и равномерно развитие, без да пренебрегва или фаворизира никой аспект.
     6. Не на последно място СФСМВР не прави никаква друга политика, различна от социалната – нещо, което не може да бъде казано за представляваната от Вас формация.

Надяваме се, след разясняване на основните ни принципи, функцията и дейността на СФСМВР да Ви е станала малко по-ясна, в резултат на което ще спрете да коментирате по подобен безотговорен начин нашите позиции.

Настояваме за писмено опровержение на изнесените във вашето писмо данни, сочещи намаляване на сумите с 2 лв., тъй като не отговаря на обективната действителност и дори ЗАБЛУЖДАВА.
Страница 2

СФСМВР носи отговорност само и единствено пред своите членове и отстоява само и единствено техните интереси.

В заключение, бих желал да Ви напомня, че преди да обвинявате една организация, като не солидарна, е добре да се замислите за своите действия и доколко сте били Вие добър и солидарен партньор по време на протестите през 2010година, както и в други съвсем неотдавнашни случаи, когато се обсъждаше вдигане на пенсионната възраст.
13.02.2012 г.
гр. София
Председател на УС на СФСМВР: .....
Валентин Попов
Коментари
Бюлетини
1-во Издание
2-ро Издание
3-то Издание
4-то Издание
 
 
© 2009-2018 СФСМВР. Всички права запазени.